Unsupported Screen Size: The viewport size is too small for the theme to render properly.

Liceul Tehnologic Special „GHEORGHE ATANASIU” din Timișoara

Liceul Tehnologic Special „GHEORGHE ATANASIU” din Timișoara

Liceul de surdo-muți este una dintre cele mai vechi instituții de învățământ din Timișoara. Această instituție este continuatoarea activității de educare a surzilor, întreprinsă în această parte a țării la jumătatea anilor 1800. Învățătorul Karl Schäffer a deschis porțile unei școli private pentru cei suferinzi de deficiențe de auz. Actualul stabiliment a fost construit în perioada anilor 1894-1897 de Primărie special pentru Institutul de Surdomuți și ulterior a căpătat mai multe îmbunătățiri.

După Primul Război Mondial, scoala își schimbă denumirea în „Așezământul de Asistență a Surdomuților din Timișoara” și începând din 1931 îl are ca director pe Gheorghe Atanasiu. Din 1951 școala devine una profesională numită „Școala Profesională Specială nr. 2” și continuă să se dezvolte. Începând din anul 2002, școala și-a luat numele de „Gheorghe Atanasiu” și a continuat să se dezvolte cu mai multe specializări oferite elevilor. „Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu” include astăzi printre elevii săi toate formele de copii cu cerințe educative speciale (CES). Pregătirea elevilor se face pe următoarele specializări: Tehnici poligrafice – Tipăritor offset, Industrie textile, Turism și alimentație, Estetică și igienă, Construcții, Tâmplărie.

Clasele de Tehnici poligrafice – Tipăritor offset pregătesc specialiști în acest domeniu și îi integrează în societate. De-a lungul celor 4 ani de școlarizare, elevii își desfășoară activitatea în atelierele școlii dotate cu aparatură digitală și utilaje profesionale la nivel mic și mediu, toate obținute printr-un proiect finalizat prin intermediul fundațiilor Sense Internațional (https://surdocecitate.ro/en/home) și Orange România (https://www.fundatiaorange.ro).

La finalul ciclului toți elevii știu să mânuiască aparatura din dotare: o imprimantă, un aparat de biguit sau unul de tăiat tip ghilotină; pentru realizarea de pliante, afișe, reviste, cărți sau calendare. Peste doar câteva luni – în luna iulie 2019 – ne vom mândri cu prima serie de elevi care va ajunge la final de ciclu, prima serie ce a încheiat cei patru ani de pregătire în domeniul tiparului.

Colaborările încheiate de liceul nostru cu câteva nume importante din domeniu imprimeriilor din Timișoara, nume ca Art Press, Grafoprint, Balcanic și Partoș, reprezintă tot atâtea oportunități pentru elevi de a porni pe drumul unei cariere în care se pregătesc. Oportunitatea de a efectua practică în tipografiile moderne amintite, precum și ofertele primite de angajare directă reprezintă ingredientele ce le lipseau viitorilor noștri tipografi. Unii elevi au fructificat această șansă încă de pe băncile școlii și activează deja în unitățile amintite.

De reținut:

 • prima școală specială românească ce a obținut autorizarea ARACIP pentru specializarea Tehnici poligrafice.
 • atelier de tipografie dotat printr-un parteneriat cu fundația Sense Internațional și fundația Orange România
 • prima serie de absolvenți tipografi în vara anului 2019
 • primele angajări concretizate și integrarea acestora în piața muncii

Listă Inventar. Necesar atelier Tipografie

În acest moment cele două ateliere de tipografie în care ne desfășurăm activitatea sunt dotate cu următoarea aparatură:

 1. Imprimantă multifuncțională Konica
 2. Plotter Canon A1
 3. Ghilotina electrica 3952
 4. Masina faltuit CFM 500
 5. Masina legat FastBind Booxter DUO
 6. Masina de taiat carti de vizita SW
 7. Ghilotina prin forfecare 3914
 8. Masina manuala de biguit si perforat GPM 315
 9. Capsator electric pt. capsare plana și tip sa, Uni 106e
 10. Aparat de îndosariat multifuncțional TPPS X5
 11. Aparat de îndosariat (broșat) cu termoclei Supu PB-220
 12. Aparat pentru îmbinarea coperților rigide Uni SSK
 13. Ghilotină profesională Unitec YG-858/A4
 14. Aparat de rotunjit colțuri Cyklos UCR 9
 15. Calculatoare – 8 bucati

Datorită specificului calificării de Tipăritor offset dorința noastră este aceea de a aduce în dotarea atelierelor în special o mașină de tipar offset pentru familiarizarea elevilor cu această tehnologie. Așteptările noastre vizează o mașină pe format mic, în orice stare de funcționare, ce se pliează pe dimensiunile atelierelor noastre.

Orice alt utilaj sau aparatură, respectiv programe software care ar completa într-un fel sal altul lista de mai sus reprezintă un ajutor binevenit nevoilor noastre și un mare plus în susținerea eforturile depuse zi de zi în cele două ateliere.

Linkuri de referință:

 1. http://www.scoalaghatanasiu.ro/
 2. http://www.radiotimisoara.ro/2014/12/04/audio-foto-mini-atelier-de-tipografie-inaugurat-la-un-liceu-din-timisoara/
 3. https://www.banatulazi.ro/o-noua-tipografie-la-liceul-tehnologic-special-gheorghe-atanasiu-video/
 4. https://renasterea.ro/investim-in-pregatirea-tinerilor-si-ii-vindem-pe-nimic/

Luspenec Grațian
Onaca Cristian

 

Liceul Tehnologic Special „GHEORGHE ATANASIU”
Str. Gheorghe Doja nr. 16, Timișoara
Telefon: 0256-491-872
E-mail: sc_gheorgheatanasiu@yahoo.com
Web: www.scoalaghatanasiu.ro

Colegiul Tehnic „EDMOND NICOLAU” din Cluj Napoca

Colegiul Tehnic „EDMOND NICOLAU” din Cluj Napoca

La 15 septembrie 1977 lua fiinţă în cartierul Mănăştur din Cluj-Napoca, primul liceu de electrotehnică din judeţul Cluj, sub denumirea de “Liceul Industrial nr. 8”. În primul an, în componenţa şcolii intrau 2 clase a IX-a de electronică, 2 clase a IX- a de mecanică, 2 clase a X-a de electrotehnică şi o clasă a XI-a de mecanică/prelucrători prin aşchiere.

În anii următori, pe lângă liceu a luat fiinţă şi Şcoala Profesională nr. 4 şi Şcoala de maiştri. Din anul 1984 până în anul 1989, liceul a funcţionat sub patronajul principal al întreprinderii I.E.I.A., întreprindere la care efectuau practica majoritatea elevilor şi care îi angaja pe cei mai buni dintre ei.

Din 1990 – pentru a corespunde noii structuri: liceu, şcoală profesională şi şcoală postliceală, denumirea a devenit “Grup Şcolar Electrotehnic”. La aniversarea a 20 de ani de existenţă, în anul 1997, şcoala a primit un nou nume: GRUPUL ŞCOLAR ELECTROTEHNIC “EDMOND NICOLAU”, iar din 1 septembrie 2008 este COLEGIUL TEHNIC “EDMOND NICOLAU”.

VIZIUNEA Colegiului TEHNIC „EDMOND NICOLAU” este de a deveni un model al formării și calificării profesionale a elevilor pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a comunităţii.

MISIUNEA Colegiului Tehnic „EDMOND NICOLAU” este de a consolida rolul școlii ca principala instituție de educație și învățământ, centru de resurse educaționale pentru comunitate, de a asigura o educație de calitate europeană, de a forma elevii ca viitori cetățeni, activi si creativi, capabili să se integreze pe piața muncii și într-o societate dinamică, de tip european.

Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” oferă tinerilor interesaţi să învețe o meserie, condiţii optime pentru formarea lor profesională şi îmbogăţirea culturii generale. Şcoala are o bună reputaţie în municipiu şi județ, atât datorită calităţii actului educaţional şi instructiv, cât şi dotărilor sale didactice de excepţie:

 • Laboratoarele de electronică sunt dotate cu aparatură deosebit de performantă, similară cu cea din întreprinderile comerciale de profil.
 • Laboratoarele de informatică dispun de calculatoare cu performanţe la zi, legate în reţea, cu acces permanent la internet.Multe săli de clasă sunt dotate cu tablă inteligentă şi cu videoproiector.
 • Avem săli de sport, terenuri de sport pe bitum, teren de sport sintetic, cu instalaţie pentru nocturnă, cantină, capelă, bibliotecă cu peste 25000 de volume.
 • Cadrele didactice, extrem de bine pregătite, sunt gata să ofere elevilor cele mai bune condiţii de instruire, inclusiv prin cele mai moderne metode de învăţare şi evaluare.

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” este o unitate şcolară pentru învăţământ de masă, finanţată din resurse publice şi din autofinanţare. Şcoala implementează sistemul tradiţional de învăţământ, cu formele de învăţământ de zi și seral.

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” este pregătit să facă faţă oricărei provocări, alegând mereu să instruiască în acele calificări pentru care există şanse mai mari de inserţie pe piaţa forţei de muncă: tehnician operator procesare text/imagine, electronică, electrotehnică, tehnică de calcul, electromecanică, mecatronică, electrician electronist auto (inclusiv cu pregătire pentru obţinerea carnetului de conducere), echipamente de calcul (postliceală). De altfel, şcoala are parteneriate cu multe societăţi comerciale, cu universităţile din oraş, cu instituţii de cultură, în aşa fel încât să fie în permanenţă conectată la realităţile prezentului şi viitorului.

 

Nivel: liceal
Filiera: tehnologica
Domeniu: tehnic
Specializare/ calificare profesionala: tehnician operator procesare text-imagine

FORMA DE
INVĂȚĂMÂNT
NUMĂR CLASE
CLASA AN ȘCOLAR
2017-2018
AN ȘCOLAR
2018-2019
ZI IX 1 1
ZI X 1 1
ZI XI 2 1
ZI XII 2 2
TOTAL CLASE – ZI 6 5

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”
Str. Câmpului Nr. II / 2, Cluj–Napoca
Telefon: 0264-422041; Secretariat: 0732-900876
E-mail: ctenicolau@yahoo.com
Web: www.enicolaucj.ro

Colegiul Tehnic „MEDIA” din București – OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2018-2019 ÎN DOMENIUL TEHNICI POLIGRAFICE

Colegiul Tehnic „MEDIA” din București – OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2018-2019 ÎN DOMENIUL TEHNICI POLIGRAFICE

Începând cu anul 2000-2001, denumirea unităţii şcolare „Grupul Şcolar de Poligrafie şi Cinematografie” sau „Liceul Industrial nr. 16″ a devenit Colegiul Tehnic ,,Media”, având ca niveluri de şcolarizare: Liceu cu cele trei filiere: vocaţională, tehnologică şi teoretică și Şcoala postliceală. Colegiul Tehnic ,,Media” a pregatit de-a lungul timpului specialişti în domeniul poligrafiei şi cinematografiei fiind unicul liceu de profil din ţară.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2018-2019 ÎN DOMENIUL TEHNICI POLIGRAFICE

După 1990, domeniul poligrafic a avut parte de un salt spectaculos în ceea ce privește tehnologia, utilajele și echipamentele. Noutățile achiziționate cu mult entuziasm de cei care au descoperit oportunitățile antreprenoriale oferite de acest domeniu au creat un decalaj între această nouă și impresionantă tehnologie și forța de muncă.

În condițiile creșterii numărului de agenți economici din acest domeniu este evidentă creșterea nevoii de forță de muncă calificată pentru a diminua diletantismul și creșterea cantității și calității produselor poligrafice.

Pe piața muncii poate fi sesizată creșterea oportunităților de angajare dar și nevoia de calificare și formare continuă a tuturor celor angrenați în domeniu.

Domeniul tehnici poligrafice își are corespondent în sectorul economic cu Comitetul sectorial Mass media, edituri și poligrafie. Acest domeniu are ca obiect de activitate producția de ziare, reviste, cărți, ambalaje, lucrări de accidență și nu în ultimul rând producția publicitară.

Ocupațiile specifice domeniului cuprind activitățile necesare obținerii formelor de tipar, executării formelor de imprimare și a lucrărilor de finisare.

Oferta educațională clasa a IX-a 2018 – 2019:
Liceu zi

 • Tehnician poligraf – 1 clasă, 28 locuri
 • Tehnician operator procesare text-imagine – 2 clase, 56 locuri

Școala profesională, învățământ profesional în sistem dual – 1 clasă , 30 locuri

 • Tipăritor offset, 15 locuriTipăritor offset, 15 locuri
 • Legător, 15 locuri

Dotare – facilități:
Instruirea practică se realizează atât în atelierul școală cât și în tipografii;
Cămin cu o capacitate de 300 de locuri;
Cantină proprie, sală de mese cu capacitate de 100 locuri/serie;
Implicarea în proiecte de mobilitate VET adresate elevilor din învățământul tehnic și profesional;
Pentru Școala profesională în sistem dual elevii beneficiază de bursă profesională (200 lei/lună) și bursă acordată de agentul economic (minim 200 lei/lună), cazare și masă gratuite (facilități oferite prin parteneriat între Colegiul Tehnic Media, agenți economici, Consiliul Local al sectorului 1).

Școala profesională de tipografie în sistem dual este un proiect educațional dezvoltat de Colegiul Tehnic „Media” din București, împreună cu opt dintre cele mai mari tipografii din București și Ploiești, la inițiativa Asociației Producătorilor de Ambalaje din România.

Obiectivul programului urmărește calificarea elevilor în meseriile de tipograf offset și legător mecanic, pentru care există o mare cerere pe piața tipografică, prin studii cu durata de 3 ani, cursuri de zi, care îmbină educația teoretică, realizată în școală, cu pregătirea practică, efectuată la tipografiile partenere.

Școala profesională de tipografie se adresează tuturor absolvenților de gimnaziu (clasa a VIII-a) cuprinşi în învăţământul general și liceal, care doresc să beneficieze de oportunităţile oferite de o profesionalizare accelerată. Învățământ dual permite, de asemenea, și înscrierea tuturor absolvenților de gimnaziu care au terminat sau au renunțat la studiile liceale și împlinesc 26 ani la finalul cursurilor.

Avantajele Școlii Profesionale de Tipografie în Sistem Dual

 • Beneficiezi de o bursă de stat lunară în valoare de 200 lei și de bursă suplimentară, de minim 200 lei, din partea companiei care îți asigură pregătirea practică;
 • Beneficiezi de cazare, masă și transport gratuite. Cazarea și masa sunt asigurate în campusul școlar al Colegiului Tehnic „Media”;
 • Beneficiezi de condiții de pregătire practică de top, la 8 dintre cele mai mari tipografii din București și Ploiești, și de materiale suplimentare de studiu;
 • Contract de angajare la partenerul de practică după absolvirea școlii;
 • Poți obţine un loc de muncă sigur și bine plătit, mai devreme decât colegii tăi, care optează pentru bacalaureat;
 • Dobândești o calificare profesională în meseriile de tipăritor offset sau legător mecanic, foarte căutate pe piața muncii din România și din Uniunea Europeană;
 • Îți poți continua studiile după finalizarea școlii profesionale.

Colegiul Tehnic „Media”
Strada Jiului nr. 163, Sectorul 1, București, 013218
Telefon: 0372.946.745
E-mail: colegiultehnicmedia@yahoo.com
Web: www.colegiultehnicmedia.ro

Liceul Teoretic „BÁTHORY ISTVÁN”

Liceul Teoretic „BÁTHORY ISTVÁN”

Liceul Teoretic „BÁTHORY ISTVÁN” din Cluj-Napoca a fost înființat în anul 1579 de către Báthory István, principele Transilvaniei și regale Poloniei. Astfel de 439 de ani funcționează ca și unitate de învățământ preponderent cu orientare teoretică reală.

Din anul 2013 am înființat o filieră tehnologică în domeniul producție media, specializarea tehnician operator procesare text-imagine. Efectivele din aceste clase sunt: clasa a IX-a 31, a X-a 23, a XI-a 26 și a XII-a 21 de elevi.

Pe lângă cele două clase teoretice de matematică –informatică intensiv și științe ale naturii – limbi modern intensiv, anual avem câte o clasă de technician operator procesare text – imagine.

Prima promoție din anul 2017 a avut o promovabiltate de 90% la bacalaureat și 100% la obținerea atesatului de calificare profesională nivelul 3. Unul dintre absolvenții care nu a reușit la examenul de bacalureat lucrează în domeniu la tipografia Rottaprint Sunimprof. Majoritatea elevilor își continuă studiile în învățământul superior. Trei elevi lucrează în domeniul tipografic sau în edituri cu normă întreagă sau part-time.

Prestigiul acestor clase crește de la an la an, mai ales de când mari tipografii ca și Rottaprint Sunimprof sau Cristalprint, Idea & Design etc. ne susțin prin contracte de parteneriat.

Adresa: Cluj-Napoca, Str. Kogălniceanu nr. 2
Telefon: 0264597280
E-mail: bathory_kvar@yahoo.com
Web: www.simplexportal.ro/bathory.ro