Unsupported Screen Size: The viewport size is too small for the theme to render properly.

Mai sunt 2 zile de înscrieri la masteratul de Sisteme Poligrafice Sustenabile!

Mai sunt 2 zile de înscrieri la masteratul de Sisteme Poligrafice Sustenabile!

Pregătim specialiști de înaltă calificare în domeniul ingineriei sistemelor poligrafice, pentru a elabora cele mai bune soluții tehnologice în contextul dezvoltării sustenabile.

Ce vei STUDIA?
Discipline capabile să răspundă cerințelor pieței muncii în domeniul:

 • Designului produselor poligrafic
 • Materialelor poligrafice
 • Tehnologiilor poligrafice
 • Managementului integrat al proceselor poligrafice
 • Utilajelor și echipamentelor poligrafice
 • Eco-proiectării ambalajelor
 • Imprimării 3D – echipamente și aplicații
 • Optimizării sistemelor de fabricație poligrafice

ACTE NECESARE INSCRIERE

 • Diploma de licență
 • Supliment la diploma
 • Certificat de naştere
 • Cartea de identitate
 • Adeverinţă medicală
 • Dovada achitării taxei de înscriere / Dovada scutire taxa
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Declarație pe proprie răspundere (se completează online pe platforma)
Înscrierile se realizează online:
https://admitereonline.utcluj.ro/