Unsupported Screen Size: The viewport size is too small for the theme to render properly.

Universitatea Politehnica din Bucuresti

Specializare: Technologii si sisteme poligrafice

Universitatea Politehnica din Bucuresti

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti este cea mai veche si prestigioasa scoala de ingineri din Romania. Traditiile ei sunt legate de infiintarea, in anul 1818, de catre Gheorghe Lazar, a primei Scoli tehnice superioare cu predare in limba romana la manastirea Sfantul Sava din Bucuresti, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava.

Technologii si sisteme poligrafice

 • Masteratul este acrediat în domeniul Inginerie industriala.
 • Are anual alocate un numar de 20 de locuri de la bugetul statului si un numar nelimitat de locuri cu taxa.
 • Este un masterat complementar de cercetare.
 • Se supune Regulamentelor de ordin intern ale UPB.
 • Se acorda burse si premii.


Directii de cercetare stiintifica

 • Analiza familiei de standarde ISO 12637 în vederea realizării în limba română a unui dicționar de termeni tipografici
 • Analiza influenței activităților tipografice asupra mediului în scopul creării unui cod de bune practici
 • Măsurarea calității tiparului:
  • culoare și alte proprietăți geometrice (luciu, textura etc.)
  • uniformitate (macro- și micro-)
  • redarea detaliilor (rezoluție, registru, micro-dimensiuni etc.)
  • erori de reproducere (artifacte)
  • permanența (rezistența la diverși agenți – mediu, chimici, mecanici etc.)
 • Managementul și asigurarea calității procesului de tipar
 • Orientare pe produs (tiparul)
 • Orientare pe proces (activități și organziare flux de producție)
 • Automatizarea proceselor în pre-tipar
 • Optimizarea soluționării estetice și constructive a ambalajelor și a produselor publicitare

Programul de studii universitare de masterat: TEHNOLOGII ȘI SISTEME POLIGRAFICE (TSP)

Înscrierea candidaților  03.07-11.07.2021
Concursul de admitere – 14.07. 2021, ora 17.
Comunicarea rezultatelor  – 16.07.2021
Înmatricularea candidatilor  16.07 – 17.07.2021  conform informațiilor de pe site-ul fiecărei facultăți.
Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON.
 
Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB sau fizic la secretariatul facultăților dosarul de înscriere, care trebuie să conțină documentele precizate in prezentul regulament (https://upb.ro/admitere/admitere-masterat/).

Adresa poştală: Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, Bucureşti,
Cod Poştal: RO-060042
Centrala telefonică: + 40 214 02 9373
Website: www.upb.ro