Unsupported Screen Size: The viewport size is too small for the theme to render properly.

Universitatea Politehnica Timișoara

MASTERAT: Tehnici poligrafice

Universitatea Politehnica Timișoara

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Competențe:

  • Analizarea şi folosirea conceptelor şi teoriilor moderne în ceea ce priveşte cunoaşterea tehnologiilor utilizate în domeniul poligrafic;
  • Utilizarea de aplicaţii software avansate pentru identificarea şi definirea unui concept şi/sau proiect cu aplicaţii în domeniul poligrafic;
  • Identificarea, descrierea şi utilizarea tehnicilor informatice şi instrumentelor de bază pentru măsurarea şi evaluarea performanţelor necesare cuantificării activităţilor specifice domeniului poligrafic;
  • Utilizarea conceptelor de management în domeniul poligrafic;
  • Utilizarea principiilor cercetǎrii ştiinţifice specifice domeniului poligrafic şi aplicarea acestora în realizarea unei comunicǎri orale/în scris, care să pună în evidenţă cercetǎrile, materialele şi echipamentele specifice domeniului.

Adresă: Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 6, Timişoara, RO 300223
Telefon: 0256 403 063 (secretariat)
Fax: 0256 403 060 (secretariat)
E-mail: chimie@upt.ro
Website: www.chim.upt.ro