Unsupported Screen Size: The viewport size is too small for the theme to render properly.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Masterat profesional: Sisteme poligrafice sustenabile

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

UniversitateaTehnică din Cluj-Napoca are douăsprezece facultăți care funcționează in cele două centre universitare, Cluj-Napoca și Baia Mare, la care se adaugă extensiile universitare din Alba Iulia, Bistriţa, Satu Mare și Zalău. Oferta educatională cuprinde programe de licenţă, masterat şi doctorat, precum si programe profesionale de formare continuă.

Competenţe şi abilităţi:

 • Competenţe specifice ingineriei mediului, respectiv familiarizarea cu cele mai recente cercetări, cunoştinţe,
  noutăţi şi iniţiative legislative în domeniu;
 •  Competenţe în domeniul economico-finaciar;
 • Analiza / selecţia / evaluarea şi implementarea procedeelor sustenabile în industria poligrafică;
 • Abilităţi de operare cu calculatorul în aplicaţii inginereşti;
 • Competenţe în conducerea / modelarea / optimizarea proceselor tehnologice în conformitate cu principiul
  dezvoltării sustenabile a industrie poligrafice;
 • Abilităţi în implementarea sistemului de asigurare a calităţii;
 • Abilităţi în analiza economico-financiară a procedeelor şi tehnologiilor de protecţie a mediului;
 • Conceperea / alegerea exploatarea / întreţinerea echipamentelor specifice din industria poligrafică
  respectând BAT;
 • Dezvoltarea unor competenţe cerute şi transferabile pe piaţa muncii şi lărgirea paletei de perspective în
  cariera profesională;
 • Formarea capacității de analiză şi rezolvare a unor probleme tehnico-economice, financiare şi manageriale
  care apar în organizatia modernă, în condiţiile reale ale pieţei globalizate actuale.

LA ABSOLVIRE:
diploma de studii universitare de masterat

Obiectivul major al programului de master este organizarea şi dezvoltarea unui proces formativ complex, dedicat acumulării de către masteranzi de cunoştinţe şi competenţe în domeniul industriei poligrafice în contextul dezvoltării durabile, pentru o bună inserţie a absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă şi pentru cultivarea competenţelor profesionale, având o bază informativă multidisciplinară.
Programul propus se încadrează în contextul internaţional european şi mondial prin cursurile abordate şi competenţele urmărite a fi dobândite.

Pentru orice ajutor privitor la inscriere, urcare documente pe platforma, etc. vă ajută doamna dr.ing. Timea GABOR

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Departamentul de Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile
B-dul Muncii 103-105, 400641, Cluj-Napoca, sala M 101
Adrese e-mail: timea.gabor@imadd.utcluj.rotimeagabor.imadd@gmail.com
Telefon: +40.742.857.007

Descarcă planul de învățământ aici

 

FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

 • învăţământ de zi şi cu frecvenţă redusă
 • durata 2 ani, cu un număr de 120 credite de studiu transferabile

Adresa: Str. Memorandumului nr. 28, Cluj-Napoca
conf.univ.dr.ing. Viorel DAN
Tel.: 0264 401 624
E-mail: viorel.dan@imadd.utcluj.ro
Web: www.utcluj.ro